FANDOM


Rodzina Fuggerów była jednym z najzamożniejszych rodów średniowiecznych Niemiec. Zamieszkiwali Augsburg od 1367 roku, gdzie przez wiele stuleci prowadzili rozliczne interesy, zaś niektórzy jej członkowie przeszli do historii jako bankierzy papiescy.

To właśnie jeden z członków rodziny Fuggerów - Jakub nazywany Bogatym - rozpoczoł budowę dzielnicy Fuggerów w 1516 roku. Jest to pierwsza na świecie dzielnica socjalna i jedna z niewielu funkcjonująca do dziś.

Aby zostać mieszkańcem dzielnicy Fuggerei należy spełnić 4 warunki:

  • trzeba być bankrutem - liczy się jednak tylko bankructwo poniesione w interesach,
  • należy być obywatelem Augsburga,
  • 3 razy dziennie powinno się odmawiać modlitwę za założyciela dzielnicy Fuggerei
  • raz w roku należy uiścić opłatę w wysokości ok 1 Euro.

Podczas II wojny światowej wybudowano na terenie Fuggerei bunkier. Podczas bombardowań dywanowych między 25 a 26 Lutego 1944 roku dzielnica Fuggerów została niemalże doszczętnie zniszczona. Decyzją spadkobierców rodziny - dzielnicę odbudowano i przywrócono jej dawny blask.

Dziś - prócz tego, że dzielnica w dalszym ciągu jest zamieszkiwana według tych samych zasad co w czasach świetności, jest również dostępna do zwiedzania. Bilet wstępu obejmujący zwiedzanie bunkrów oraz przykładowych mieszkań kosztuje 4 Euro / bilet ulgowy 2 Euro.

Do ciekawostek należy zaliczyć fakt iż domy nie miały numerów mieszkań dlatego przy każdych drzwiach zamontowany był inny rodzaj dzwonka, który miał na celu głównie rozpoznawanie właściwego domu.Plik:3F58Ad01.pdfWięcej informacji na temat dzielnicy można znaleźć na stronie internetowej Fugger.de dostępnej w kilku językach